Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 politieke ambtsdragers gemeenten
  Tekst: tekst
 2. Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 en wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten
  Tekst: tekst
 3. Circulaire (onkosten)vergoedingen burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden per 1 januari 2014
  Tekst: tekst
 4. Circulaire Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden
  Tekst: tekst
 5. Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden
  Tekst: tekst
 6. Circulaire Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte burgemeesters
  Bijlage: 2
 7. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters
  Tekst: tekst
 8. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden
  Tekst: tekst
 9. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
  Tekst: tekst
 10. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
  Tekst: tekst
 11. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden per 1 januari 2013
  Tekst: tekst
 12. Circulaire bezoldiging, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering burgemeesters en wethouders, en vergoeding raadsleden en commissieleden
  Tekst: tekst
 13. Circulaire onkostenvergoeding wethouders en raadsleden en vergoeding raadsleden en leden gemeentelijke commissies
  Tekst: tekst
 14. Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet
  Tekst: tekst
 15. Onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden
  Tekst: tekst
 16. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
  Artikelen: 1a, 13a, 14, 18a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina