Tarief beveiligingsheffing 1994

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Tarief beveiligingsheffing 1994

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1994 zes gulden en vijftig per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1994 en wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 5 november 1993

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
het

Hoofd van de Directie Politie

,
voor deze,

A.M. van der Meer

Terug naar begin van de pagina