Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel IIb

Informatie geldend op 01-01-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2010)

Opmerking

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 20-01-2001
samen met
04-04-2003
samen met
06-11-2013
Stb. 2001, 61
samen met
Stb. 2003, 185
samen met
Stb. 2013, 460
29-11-2013 Stb. 2013, 511 Alg. 1, Inwtr. 2
14-05-2003 t/m 01-01-2003 Wijziging 04-04-2003 Stb. 2003, 185 04-04-2003 Stb. 2003, 185
01-08-1996 t/m 01-03-1994 Nieuw 19-06-1996 Stb. 1996, 338 19-06-1996 Stb. 1996, 338 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2013/460 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. Inwerkingtreding voorheen gesteld op 1 januari 2003. Bij besluit van 4 april 2003 (Stb. 2003/185), in werking getreden op 14 mei en terugwerkend tot 1 januari 2003, is deze vervaldatum ingetrokken.2)

  3. Artikel I: Artikelen 1, eerste lid, onder b, onderdeel 4-13, 3, zevende lid, en 7, vierde en vijfde lid, en artikelen II, elfde tot en met dertiende lid, en IId werken terug tot en met 1 januari 1996, Artikel I: Artikelen 4 en 4a, tweede lid, 38, twaalfde lid, werken terug tot en met 29 november 1995 Artikel I: Artikelen 1, eerste lid, onder b, onderdeel 14, 5, eerste lid, onderdeel l en tweede lid, en artikel II, eerste tot en met achtste lid, IIb en IIc werkt terug tot en met 1 maart 1994.3)

Terug naar begin van de pagina