Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2010.
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 48

Informatie geldend op 01-01-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Uitvoeringsbesluit WEB
    Artikel 2.5.1
  2. Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2010)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 20-01-2001
samen met
04-04-2003
samen met
06-11-2013
Stb. 2001, 61
samen met
Stb. 2003, 185
samen met
Stb. 2013, 460
29-11-2013 Stb. 2013, 511 Alg. 1, Inwtr. 2
14-05-2003 t/m 01-01-2003 Wijziging 04-04-2003 Stb. 2003, 185 04-04-2003 Stb. 2003, 185
01-03-1994 Nieuwe-regeling 04-02-1994 Stb. 1994, 100 04-02-1994 Stb. 1994, 100

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2013/460 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen gesteld op 1 januari 2003. Bij besluit van 4 april 2003 (Stb. 2003/185), in werking getreden op 14 mei en terugwerkend tot 1 januari 2003, is deze vervaldatum ingetrokken.2)

Annuleren

Naar boven