Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2010

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  1. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
    Artikel III
  2. Uitvoeringsbesluit WEB
    Artikel 2.5.1

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2010)

Opmerking

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 20-01-2001
samen met
04-04-2003
samen met
06-11-2013
Stb. 2001, 61
samen met
Stb. 2003, 185
samen met
Stb. 2013, 460
29-11-2013 Stb. 2013, 511 Alg. 1, Inwtr. 2
14-05-2003 t/m 01-01-2003 Wijziging 04-04-2003 Stb. 2003, 185 04-04-2003 Stb. 2003, 185
01-08-1996 Wijziging 19-06-1996 Stb. 1996, 338 19-06-1996 Stb. 1996, 338 Inwtr. 3
01-03-1994 Nieuwe-regeling 04-02-1994 Stb. 1994, 100 04-02-1994 Stb. 1994, 100

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2013/460 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. Inwerkingtreding voorheen gesteld op 1 januari 2003. Bij besluit van 4 april 2003 (Stb. 2003/185), in werking getreden op 14 mei en terugwerkend tot 1 januari 2003, is deze vervaldatum ingetrokken.2)

  3. Artikel I: Artikelen 1, eerste lid, onder b, onderdeel 4-13, 3, zevende lid, en 7, vierde en vijfde lid, en artikelen II, elfde tot en met dertiende lid, en IId werken terug tot en met 1 januari 1996, Artikel I: Artikelen 4 en 4a, tweede lid, 38, twaalfde lid, werken terug tot en met 29 november 1995 Artikel I: Artikelen 1, eerste lid, onder b, onderdeel 14, 5, eerste lid, onderdeel l en tweede lid, en artikel II, eerste tot en met achtste lid, IIb en IIc werkt terug tot en met 1 maart 1994.3)

Terug naar begin van de pagina