Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit toevoeging mediation
    Artikel: 2
  2. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 639 15-12-2021 Stb. 2021, 639 Alg. 1
01-09-2011 Wijziging 08-08-2011 Stb. 2011, 378 08-08-2011 Stb. 2011, 378
01-07-2009 Wijziging 02-02-2009 Stb. 2009, 45 20-05-2009 Stb. 2009, 225
01-05-2004 Wijziging 15-04-2004 Stb. 2004, 166 15-04-2004 Stb. 2004, 165 Inwtr. 2
01-10-2000 Wijziging 21-09-2000 Stb. 2000, 387 21-09-2000 Stb. 2000, 387
19-01-1994 t/m 01-01-1994 Nieuwe-regeling 11-01-1994 Stb. 1994, 32 11-01-1994 Stb. 1994, 32

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2021/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand) in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven