Wet op de rechtsbijstand

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 37
 2. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Bijlagen: 1, 2
 3. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikelen: 1, 2, 8
 4. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikelen: 1, 2, 5, 8
 5. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Artikelen: 1, 2, 5, 8
 6. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2014 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 januari 2014
  Artikelen: 1, 2, 5, 8
 7. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikelen: 1, 2, 5, 8
 8. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016
  Artikelen: 1, 2, 8
 9. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2017
  Artikelen: 1, 2, 8
 10. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018
  Artikelen: 1, 2, 8
 11. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019
  Artikelen: 1, 2, 8
 12. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (per 1 juli 2019)
  Artikelen: 1, 2, 8
 13. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.00
  Artikelen: 1, 2, 8
 14. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.1 (per 1 juli 2020)
  Artikelen: 1, 2, 8
 15. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Artikelen: 1, 2, 8
 16. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2020
  Artikel: 16
 17. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2021
  Artikel: 16
 18. Maatregelbeleid Rechtsbijstand inzake de rechtsbijstandverlening asiel en vreemdelingenbewaring 2017
  Tekst: tekst
 19. Maatregelbeleid inzake de rechtsbijstandverlening asiel en vreemdelingenbewaring
  Tekst: tekst
 20. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikel: V
 21. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
  Artikel: 5
 22. Reglement Adviescommissie Toetsing Inschrijvingsvoorwaarden
  Artikel: 1
 23. Reglement Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring
  Bijlage: bijlage
 24. Reglement commissie toetsing rechtsbijstandverlening
  Artikel: 8
 25. Subsidieregeling werkzaamheden ten behoeve van rechtsbijstand project Wijkrechtspraak op Zuid
  Artikel: 3
 26. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina