Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-01-2001 Wijziging 24-05-1996
samen met
04-12-1997
Stb. 1996, 302
samen met
Stb. 1997, 690
23971
samen met
25662
23-12-1999 Stb. 1999, 599 Inwtr. 1
24-12-1997 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 690 25662 04-12-1997 Stb. 1997, 690
01-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 566 24285 16-11-1995 Stb. 1995, 566
01-01-1994 Nieuwe-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269 22-12-1993 Stb. 1993, 743

Opmerkingen

  1. Treedt in werking m.i.v. 1 januari van het krachtens art. 9, tweede lid, van de Wet Bol bepaalde jaar.1)
Naar boven