Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikelen: 2.1.3, 3.1.3
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 8
 3. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikelen: 4, 5, 6, 7, 8
 4. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 2, 3, 4, 7, 14, 18, 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2004 Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
24-12-1997 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 690 25662 04-12-1997 Stb. 1997, 690
01-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 566 24285 16-11-1995 Stb. 1995, 566
01-01-1994 Nieuwe-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269 22-12-1993 Stb. 1993, 743
Naar boven