Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit algemene rechtspositie politie
 2. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
 3. Besluit bezoldiging politie
 4. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
 5. Besluit landelijk sociaal statuut politie
 6. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
 7. Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994
 8. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
 9. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
 10. Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie
 11. Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996
 12. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 13. Reparatiebesluit BZK 2011
 14. Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 15. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)
 16. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 17. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (opnemen bepalingen openbaar maken van nevenwerkzaamheden, melden van financiƫle belangen en effectentransacties en omgaan met vermoedens van misstanden)
 18. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 19. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie en Besluit bezoldiging politie in verband met invoering WAO-conforme uitkering
 20. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie enz.
 21. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, Besluit bezoldiging politie en Besluit rangen politie
 22. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van overheidspersoneel in de sector Politie)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (tijdelijke ouderenregeling)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (vervallen tijdelijke aanstelling surveillanten en afschaffing maandgeld voor aspiranten)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en toekenning van een eenmalige uitkering ivm het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie voor de periode van 1 april 1995 tot en met 1 juli 1996
 27. Wijzigingsbesluit ex artikel 41 Besluit algemene rechtspositie politie (ouderschapsverlof)
 28. Wijzigingsbesluit van enige rechtspositionele besluiten (toekenning eindejaarsuitkering inzake akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
15-09-2007 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 180 29704 12-09-2007 Stb. 2007, 326
01-03-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 695 29436 22-12-2005 Stb. 2005, 695
01-05-2003 Wijziging 23-01-2003 Stb. 2003, 60 27602 23-01-2003 Stb. 2003, 60
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 575 26461 22-12-1999 Stb. 1999, 576
01-02-1997 Wijziging 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
01-04-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 145 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-04-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 724 22562 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Naar boven