Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 17-03-2010

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingPolW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006299
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten
 3. Aanwijzing overige luchtvaartterreinen waarop Koninklijke marechaussee politietaak uitvoert
 4. Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam
 5. Ambtsinstructie commissaris van de Koning
 6. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
 7. Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996
 8. Besluit aanwijzing ambtenaren die overgaan naar de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
 9. Besluit aanwijzing van personen over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt
 10. Besluit algemene rechtspositie politie
 11. Besluit beheer ingeslotenen KLPD
 12. Besluit beheer regionale politiekorpsen
 13. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
 14. Besluit bezoldiging politie
 15. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
 16. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Handhaving van de provincie Utrecht 2008
 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2008
 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009
 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/KLPD 2009
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2007
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD 2006
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2008
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer Amsterdam 2008
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam 2008
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag flora- en faunabeheerder 2005
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeercontrole, van de gemeente Den Haag 2005
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadstoezicht Rotterdam 2008
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadswerken, groep Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht 2007
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2008
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2006
 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Federatie Hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland 2007
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2005
 38. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid-Holland 2005
 39. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006
 40. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2007
 41. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007
 42. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker recherche KMar 2009
 43. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 44. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar N.V. PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2005
 45. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2007
 46. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009
 47. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2009
 48. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 49. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Utrecht 2007
 50. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail 2007
 51. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007
 52. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2009
 53. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatieschap Midden Nederland 2009
 54. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Milieudienst West-Brabant 2008
 55. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2009
 56. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2007
 57. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant Zuid-Oost 2007
 58. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant-Noord 2008
 59. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Drenthe 2008
 60. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Flevoland 2007
 61. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Friesland 2008
 62. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Midden 2007
 63. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Zuid 2005
 64. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Groningen 2008
 65. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Haaglanden 2007
 66. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Hollands-Midden 2007
 67. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie IJsselland 2009
 68. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Kennemerland 2007
 69. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Limburg-Noord 2007
 70. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Limburg-Zuid 2006
 71. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Midden en West Brabant 2007
 72. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 2007
 73. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord-Holland Noord 2008
 74. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2007
 75. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Twente 2007
 76. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Utrecht 2008
 77. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2008
 78. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008
 79. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2006
 80. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2009
 81. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht Nijmegen 2007
 82. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2007
 83. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008
 84. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Arnhem 2009
 85. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009
 86. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Gorinchem 2008
 87. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Haarlem 2009
 88. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008
 89. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, apv-controleurs bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007
 90. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 2009
 91. Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen
 92. Besluit financiën regionale politiekorpsen
 93. Besluit instelling Bezwaaradviescommissie Korps landelijke politiediensten
 94. Besluit Kroonbenoemingen politie
 95. Besluit kwaliteitszorg politie
 96. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
 97. Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994
 98. Besluit rangen politie
 99. Besluit rechtspositie korpsbeheerders
 100. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
 101. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
 102. Besluit samenwerkingsvoorzieningen politie
 103. Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie
 104. Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie
 105. Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996
 106. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht 2009
 107. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie BV 2007
 108. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes 2007
 109. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Novio N.V. 2009
 110. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid en veiligheidsfouillering buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion 2007
 111. Besluit toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen HTM 2006
 112. Besluit toezichtkader kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs 2009
 113. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 114. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 115. Bewapeningsregeling politie
 116. Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009
 117. Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009
 118. Intrekkingsregeling BZK 2004
 119. Klachtenregeling KLPD 2009
 120. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004
 121. Klachtenregeling Rijksrecherche
 122. Kledingregeling voor de politie
 123. Mandaatbesluit Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging
 124. Mandaatsbesluit politiebevoegdheden
 125. PODACS-regeling
 126. Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden
 127. Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme
 128. Regeling Bureaus financiële ondersteuning
 129. Regeling C2000 en GMS
 130. Regeling criminele inlichtingen eenheden
 131. Regeling Dienst speciale interventies
 132. Regeling infiltratieteams
 133. Regeling informatiebeveiliging politie
 134. Regeling landelijke doelstellingen regionale politiekorpsen
 135. Regeling meetmiddelen politie
 136. Regeling mobiele eenheid 2007
 137. Regeling nationale en bovenregionale recherche
 138. Regeling Noodcommunicatievoorziening
 139. Regeling opnemen vertrouwelijke communicatie politie
 140. Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee
 141. Regeling opsporingsinformatie regionale politiekorpsen
 142. Regeling politiehonden
 143. Regeling rampenidentificatieteam politie
 144. Regeling toetsing geweldsbeheersing politie
 145. Reglement landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen
 146. Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven
 147. Samenwerkingsregeling mobiele eenheden
 148. Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke marechaussee
 149. Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie
 150. Tijdelijke regeling mobiele communicatie politie
 151. Tijdelijke regeling stroomstootwapens
 152. Uitrustingsregeling politie 1994
 153. Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
 154. Wijzigingbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 155. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)
 156. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 157. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (opnemen bepalingen openbaar maken van nevenwerkzaamheden, melden van financiële belangen en effectentransacties en omgaan met vermoedens van misstanden)
 158. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 159. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie en Besluit bezoldiging politie in verband met invoering WAO-conforme uitkering
 160. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie enz.
 161. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, Besluit bezoldiging politie en Besluit rangen politie
 162. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003)
 163. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van overheidspersoneel in de sector Politie)
 164. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (tijdelijke ouderenregeling)
 165. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (vervallen tijdelijke aanstelling surveillanten en afschaffing maandgeld voor aspiranten)
 166. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en toekenning van een eenmalige uitkering ivm het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie voor de periode van 1 april 1995 tot en met 1 juli 1996
 167. Wijzigingsbesluit Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000
 168. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 169. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 170. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 171. Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000
 172. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 173. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000
 174. Wijzigingsbesluit Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen, enz. (wijziging definitie solvabiliteit en preventief toezicht bij geringe solvabiliteit)
 175. Wijzigingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadstoezicht Rotterdam 2003
 176. Wijzigingsbesluit ex artikel 41 Besluit algemene rechtspositie politie (ouderschapsverlof)
 177. Wijzigingsbesluit van enige rechtspositionele besluiten (toekenning eindejaarsuitkering inzake akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie)
 178. Wijzigingsregeling Regeling politiehonden (toevoeging van de speurhond geld, enz.)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Opsporingsberichtgeving
 2. Aanwijzing beveiliging van personen, objecten en diensten
 3. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
 4. Circulaire Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE 'en)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing Wet Politiegegevens
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing discriminatie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
  Tekst: tekst
 5. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005
  Artikel: 5
 6. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 40
 7. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 99
 8. Besluit beheer regionale politiekorpsen
  Artikel: 19
 9. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 49
 10. Besluit kwaliteitszorg politie
  Artikel: 2
 11. Besluit rangen politie
  Artikel: 1
 12. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 45
 13. Besluit samenwerkingsvoorzieningen politie
  Artikel: 1
 14. Besluit toezichtkader kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs 2009
  Bijlage: Toezichtkader kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 18. Circulaire afbakening tussen politie- en justitiekosten 2007
  Tekst: tekst
 19. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 20. Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 21. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 22. Herindelingswet Midden-Limburg
  Artikel: 9
 23. Instellingsbeschikking Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie
  Artikel: 6
 24. Intrekkingsregeling BZK 2004
 25. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004
  Artikel: 1
 26. Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007
  Artikel: 45
 27. Politiewet 1993
  Artikel: 74
 28. Regeling controleprotocol regionale politiekorpsen
  Bijlage: bij artikel 1
 29. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 1
 30. Transactiebesluit 1994
  Artikel: 18
 31. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 32. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
  Bijlage: Basisselectielijst voor archiefbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004
 33. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 34. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 35. Wet politiegegevens
  Artikelen: 11, 14, 19, 20
 36. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 47
 37. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 146
 38. Wijzigingswet Politiewet 1993 (versterken bevoegdheden op rijksniveau, alsmede opheffing Raad voor het Korps landelijke politiediensten)
 39. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikel: XXII
 40. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
Terug naar begin van de pagina