Wet verplaatsing mestproductie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-11-2005 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 16-11-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling blokkade verplaatsing mestproductie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Meststoffenwet
    Artikel: 58u
  2. Wet herstructurering varkenshouderij
    Artikel: 22

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina