Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36b

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikel: 38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
01-09-2018 Nieuw 04-10-2017 Stb. 2017, 374 34630 19-04-2018 Stb. 2018, 130
Naar boven