Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 2. Beleidsregels WSW 2008
  Artikel: 2
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 4. Beleidsregels erkenning van beroepskwalificaties en verklaring van vakbekwaamheid beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitel Wet BIG
  Tekst: tekst
 6. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 13a
 7. Besluit Jeugdwet
  Artikelen: 7.4.1.5, 1.1
 8. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 9. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 10. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikelen: 2, 3
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel: 1.1
 12. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 8
 13. Besluit gezondheidszorgpsycholoog
  Artikelen: 2, 10
 14. Besluit inburgering
  Artikelen: 2.8, 3.5
 15. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.6.5
 16. Besluit medische hulpmiddelen
  Artikel: 16b
 17. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
  Artikel: 2
 18. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikel: 2
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikelen: 2, 6
 20. Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist
  Artikelen: 2, 9
 21. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikelen: 2, 6
 22. Besluit periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 1
 23. Besluit psychotherapeut
  Artikelen: 2, 10
 24. Besluit publieke gezondheid
  Artikel: 17
 25. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 50
 26. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 2
 27. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 61
 28. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 18.4.3
 29. Kaderbesluit CCMS
  Artikelen: B.10, B.16, B.5, D.10, D.3, D.4, D.5
 30. Noodwet Geneeskundigen
  Artikelen: 1, 2a
 31. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 32. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
 33. Regeling Controleprotocol WNT 2019
  Bijlage: bijlage
 34. Regeling Controleprotocol WNT 2020
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2020
 35. Regeling Jeugdwet
  Artikel: 2
 36. Regeling OV-begeleiderskaart
  Artikel: 3
 37. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 5, 6
 38. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 39. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 40. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 41. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.22
 42. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020
  Artikel: 3
 43. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 44. Regeling paramedische zorg
  Tekst: tekst
 45. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikelen: 1, 7, 7a
 46. Regeling verlenging inschrijving Rbtv
  Artikel: 4
 47. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 48. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.29a
 49. Registratiebesluit BIG
  Artikel: 2
 50. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
  Artikel: 1
 51. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 52. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 1
 53. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 54. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 55. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 56. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 57. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel: 2
 58. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 8.1, 8.12, 8.4
 59. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 60. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 1, 12
 61. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 62. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 63. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.5a
 64. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 4, 4a, 12, 13a, 13c, 14, 16, 36b, 40, 43, 88, 105
 65. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 66. Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel 90
Terug naar begin van de pagina