Openstelling Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 15-11-1993 t/m 23-01-2004

Openstelling Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 15 november 1993 kunnen wederom aanvragen worden ingediend tot het verkrijgen van alle categorieën bijdragen als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties.

's-Gravenhage, 11 november 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven