Bevoegdheidsverlening aan besturen I.O.A. en P.O.A.

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 05-11-1993 t/m heden

Bevoegdheidsverlening aan besturen I.O.A. en P.O.A.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de stichting Projecten Opvang Asielzoekers zijn bevoegd de volgende kennisgevingen af te doen en te ondertekenen namens de minister:

  • a. de aankondiging aan een vluchteling of een houder van een vergunning tot verblijf die in een opvangcentrum in de zin van de ROA of TROO verblijft, dat de opvang beëindigd zal worden op de dag dat reguliere huisvesting buiten een centrum gerealiseerd kan worden.

  • b. de toewijziging van reguliere woonruimte aan een vluchteling of een houder van een vergunning tot verblijf die in een opvangcentrum in de zin van de ROA of TROO verblijft, waarbij wordt medegedeeld dat de opvang wordt beëindigd met ingang van de dag dat huisvesting buiten het centrum gerealiseerd kan worden.

Artikel 2

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de stichting Projecten Opvang Asielzoekers kunnen de bevoegdheden bedoeld in artikel 1 geheel of ten dele overdragen aan medewerkers die in dienst zijn van hun organisatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven