Wet voorzieningen gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 08-03-2006.
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 08-03-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-03-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Intrekking-regeling 29-06-2006 Stb. 2006, 351 30131 29-06-2006 Stb. 2006, 351 Alg. 1
14-06-2000 t/m 01-04-2000 Wijziging 25-05-2000 Stb. 2000, 238 27059 25-05-2000 Stb. 2000, 238 Inwtr. 2
01-04-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 598 26435 26-01-2000 Stb. 2000, 52
01-03-1999 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 459 25333 23-11-1998 Stb. 1998, 656
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-04-1994 Nieuwe-regeling 07-10-1993 Stb. 1993, 545 22815 25-11-1993 Stb. 1993, 657

Opmerkingen

  1. Artikel 40 van Stb. 2006/351 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Werkt terug tot en met 1 april 2000.2)
Naar boven