Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 04-05-2018.]
Geldend van 26-05-2005 t/m 31-12-2011

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 04-05-2018]

De dossiers en de briefwisseling die betrekking hebben op de certificeringsprocedures, bedoeld in het besluit, worden gesteld in de Nederlandse taal, of in een andere door de aangewezen aangemelde instelling aanvaarde taal.

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2018]

 • 1 In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de Warenwet, worden door de aangewezen aangemelde instelling tenminste de volgende onderwerpen behandeld:

  • a. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

  • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

  • c. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

  • d. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

  • e. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

  • f. aan derden uitbestede werkzaamheden;

  • g. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

  • h. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

  • i. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

  • j. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

  • k. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 04-05-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen.

’s-Gravenhage, 7 september 1993

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina