Regeling bevoorschotting personele kosten primair – en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1993.
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-07-2008

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk CFI/F/PO-93052820
Identificatienummer BWBR0006086
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-1993

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-08-2008 Intrekking-regeling 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145 WJZ/34454(2661) 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145
01-08-1993 Nieuwe-regeling 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a CFI/F/PO-93052820 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a

Annuleren

Naar boven