Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-02-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk5/paragraaf2/sub-paragraaf_1

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikel 1
  2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
    Artikelen 168a, 2
  3. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
14-07-1993 Nieuwe-regeling 25-06-1993 Stb. 1993, 350 25-06-1993 Stb. 1993, 350

Annuleren

Naar boven