Inrichtingsbesluit WVO

[Regeling vervalt per 01-08-2022.]
Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26j

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 2. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 26l
 3. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage 4
Terug naar begin van de pagina