Inrichtingsbesluit WVO

[Regeling vervalt per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2020.
Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Eindexamenbesluit VO
    Artikel: 23
  2. Inrichtingsbesluit WVO
    Artikel: 26n

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  1. Regeling informatievoorziening WVO
    Bijlage 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2020)

Opmerking

Door Stb. 2011/277 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2011 (Stb. 2011/367).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 14-10-2021 Stb. 2021, 521 17-12-2021 Stb. 2022, 13
01-08-2016 Wijziging 22-04-2016 Stb. 2016, 174 03-06-2016 Stb. 2016, 225
01-08-2011 Wijziging 17-05-2011 Stb. 2011, 277 08-07-2011 Stb. 2011, 367
01-08-2006 Wijziging 07-06-2006 Stb. 2006, 316 07-07-2006 Stb. 2006, 342
01-08-1998 Vervallen 15-11-1997 Stb. 1997, 588 04-02-1998 Stb. 1998, 97
01-08-1993 Nieuwe-regeling 06-04-1993 Stb. 1993, 207 02-06-1993 Stb. 1993, 292
Naar boven