Inrichtingsbesluit WVO

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26k

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  1. Regeling informatievoorziening WVO
    Bijlage 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

Door Stb. 2011/277 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2011 (Stb. 2011/367).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Wijziging 24-10-2005 Stb. 2005, 574 Alg. 1
01-08-2016 Wijziging 22-04-2016 Stb. 2016, 174 03-06-2016 Stb. 2016, 225
01-08-2011 Wijziging 17-05-2011 Stb. 2011, 277 08-07-2011 Stb. 2011, 367
01-08-2008 Nieuw 29-05-2008 Stb. 2008, 298 11-07-2008 Stb. 2008, 299
01-08-2005 Vervallen 01-06-2005 Stb. 2005, 314 23-07-2005 Stb. 2005, 395
14-07-1999 Nieuw 19-05-1999 Stb. 1999, 230 01-07-1999 Stb. 1999, 292

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)

Terug naar begin van de pagina