Inrichtingsbesluit WVO

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26e

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Eindexamenbesluit VO
    Artikelen: 11, 12, 13, 14
  2. Regeling modellen diploma’s VO
    Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  1. Regeling informatievoorziening WVO
    Bijlage 4
Terug naar begin van de pagina