Inrichtingsbesluit WVO

Geldend van 01-08-2016 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0005946
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2011/277 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2011 (Stb. 2011/367).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs
 2. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
 3. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 4. Regeling leerresultaten VO 2016
 5. Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2016–2017
 6. Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 1
 2. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
  Tekst: tekst
 3. Regeling leerresultaten VO 2016
  Bijlage: A
 4. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 5. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 6. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Bijlage: bijlage
 7. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010
  Bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, versie 22-12-2010
 8. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
  Bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 9. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
  Bijlage: 1
 10. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 11. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 12. Toetsbesluit PO
  Artikel: 13
 13. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikelen: XIII, XLVIII
 14. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
  Artikel: II
 15. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
  Artikel: V
 16. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
  Artikel: I
 17. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina