Wet op het specifiek cultuurbeleid

Geldend van 01-08-2008 t/m 09-10-2010

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005904
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
 2. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
 3. Festivalregeling van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+
 4. Podiumregeling van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+
 5. Regeling Projectsubsidies Architectuur
 6. Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008
 7. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 8. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering gedifferentieerd systeem subsidieverstrekking t.b.v. cultuuruitingen)
 9. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering verantwoordingssysteem voor specifieke uitkeringen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten
  Artikelen: 1, 2, 21, 29, 34
 2. Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  Artikelen: 2, 11
 3. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur
  Artikel: 1
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Scheppende Toonkunst)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 8. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  Artikelen: 1, 4, 14
 9. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 10. Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen
  Bijlagen: IA, IB, IC, IIA, IIB
 11. Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005–2008
  Bijlage: II
 12. Subsidieregeling van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
  Tekst: tekst
 13. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 14. Vaststellingsbesluit beleidskader HGIS Cultuurprogramma 2005–2008
  Bijlage: HGIS-Cultuurprogramma 2005-2008
 15. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
  Bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 16. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.18a
 17. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 18. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.4
 19. Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)
  Artikel: IV
 20. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid
 21. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid (Raad voor cultuur)
 22. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid, enz. (instelling Raad voor cultuur)
  Artikel: XI
 23. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
Terug naar begin van de pagina