Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderbesluit bpm
    Teksten: tekst, tekst, tekst
  2. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
    Artikel: 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina