Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 9c

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2009
  Artikel: XIII
 2. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikel: 1.1
 3. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 1, 7, 12a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 18-12-2008
  samen met
  23-12-2010
  Stb. 2008, 565
  samen met
  Stb. 2010, 872
  31704
  samen met
  32504
  Alg. 1
  01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
  01-01-2017 Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
  01-01-2013 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
  01-08-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 325 33121 12-07-2012 Stb. 2012, 325
  01-07-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
  01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
  01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
  Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
  01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565 Alg. 2
  11-07-2008 t/m 01-02-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
  01-02-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
  01-07-2006 Nieuw 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683 Alg. 3

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/872. In Stb. 2008/565 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
  2. Artikel XIII, eerste en tweede lid van Stb. 2008/565 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel XXX, vijfde en zesde lid van Stb. 2005/683 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  Naar boven