Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 652 35928 22-12-2021 Stb. 2021, 652
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540 Alg. 1
01-01-2015 t/m 01-01-2014 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
01-07-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 31-03-2005 Stb. 2005, 189
01-01-1993 Nieuwe-regeling 24-12-1992 Stb. 1992, 709 22868 24-12-1992 Stb. 1992, 709

Opmerkingen

  1. Artikel XXXVIII van Stb. 2020/540 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven