Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
    Artikel: 18
  2. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
    Artikel: XXI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina