Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9b

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Belastingplan 2009
    Artikel: XIII
  2. Belastingplan 2011
    Artikel: XIII
  3. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
    Artikelen: 7, 10b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina