Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingBPM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005806
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Besluit personenvervoer 2000
 3. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 4. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 5. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 6. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
 7. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
 8. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 9. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 10. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
 11. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 12. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 13. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 14. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 15. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Kaderbesluit bpm
 2. Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen, directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 2. Kentekenreglement
  Artikel: 6
 3. Motorrijtuigenbelasting
  Tekst: tekst
 4. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 5. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 6. Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs
  Artikel: 1
 7. Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008
  Artikel: 1
 8. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
  Artikel: 2
 9. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikelen: 3, 9
 10. Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s
  Artikelen: 1, 2
 11. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 4
 13. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 1
 14. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 15. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 8, 17h
 16. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina