Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 9ba

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2009
  Artikel: XIII
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.20
 3. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 7
 4. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 13bis

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Terug naar begin van de pagina