Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 10c

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
    Artikelen: 1, 8a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

    Terug naar begin van de pagina