Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-07-2005 t/m 31-08-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 01-07-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998
    Artikelen: A, § 29

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina