Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-07-2005 t/m 31-08-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 9a

Informatie geldend op 01-07-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, wijzigingen per 1 januari 2002

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
    Artikelen: 1, 12a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina