Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-07-2005 t/m 31-08-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina