Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 72

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37
31996
samen met
32399
Alg. 1
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 2
01-06-2008 Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 80 30492 23-05-2008 Stb. 2008, 187 Alg. 3
01-01-2008 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 680 28283 06-12-2007 Stb. 2007, 510
02-07-1997 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 271 24669 10-04-1997 Stb. 1997, 271
17-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 21-12-1993 Stb. 1993, 755
17-01-1994 Nieuwe-regeling 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
  2. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
Naar boven