Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 66

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-01-2009 Wijziging 13-07-2002
samen met
03-02-2005
Stb. 2002, 431
samen met
Stb. 2005, 95
27289
samen met
29363
02-09-2005 Stb. 2005, 492
01-06-2008 Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 80 30492 23-05-2008 Stb. 2008, 187
01-01-2008 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 680 28283 06-12-2007 Stb. 2007, 510 Alg. 2
01-01-2006 Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 95 29363 02-09-2005 Stb. 2005, 492 Inwtr. 3
01-01-2004 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 431 27289 04-11-2003 Stb. 2003, 467
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
02-07-1997 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 271 24669 10-04-1997 Stb. 1997, 271
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
17-01-1994 Nieuwe-regeling 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen D, met betrekking tot § 1b, F, I en de artikelen VI en VII van de Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) in werking treden.3)
Naar boven