Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 41a

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen 34n, 56

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 Alg. 1
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 2
01-07-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 2 31835 14-06-2010 Stb. 2010, 234
01-03-2006 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47
17-01-1994 Vervallen 17-12-1992 Stb. 1992, 671 21239 21-12-1993 Stb. 1993, 755
17-01-1994 Nieuw 29-10-1992 Stb. 1992, 670 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
  2. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven