Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit klachtenbehandeling Bopz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen 34n, 56

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37
31996
samen met
32399
Alg. 1
Wijziging 22-06-2000
samen met
17-11-2005
Stb. 2000, 292
samen met
Stb. 2005, 617
26527
samen met
28999
Alg. 2
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 3
01-06-2008 Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 80 30492 23-05-2008 Stb. 2008, 187
01-03-2006 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47 Alg. 4
01-02-2002 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 292 26527 05-12-2001 Stb. 2001, 657
13-08-1996 Wijziging 29-05-1995 Stb. 1995, 308 23040 07-05-1996 Stb. 1996, 293
05-05-1995 t/m 01-01-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 12-04-1995 Stb. 1995, 227
01-01-1995 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 757 22474 28-10-1994 Stb. 1994, 779
15-07-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 501 23464 04-07-1994 Stb. 1994, 502
17-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 21-12-1993 Stb. 1993, 755
Nieuwe-regeling 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/617.2)
  3. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Artikel VIII, lid 1 van Stb. 2005/617 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 4)
Naar boven