Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 37b

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen: 38, 38a, 51, 61

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen 34n, 56

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37
31996
samen met
32399
Alg. 1
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 2
01-06-2008 Nieuw 25-02-2008 Stb. 2008, 80 30492 23-05-2008 Stb. 2008, 187

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
  2. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven