Wet op het bevolkingsonderzoek

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 02-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit bevolkingsonderzoek
  2. Regeling WBO-vergunning digitalisering bevolkingsonderzoek borstkanker

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit basisregistratie personen
    Bijlage: 4
  2. Wet op het bevolkingsonderzoek
    Artikelen: 2, 4, 7, 13, 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina