Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.3a

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
  Artikel: 1
 2. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 3. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 1
 4. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 13
 5. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 16
 6. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 3
 7. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel: 10b
 8. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 9. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.1
 10. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 11. Sanctieregeling Noord-Korea 2017
  Artikel: 3
 12. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 13. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 1
 14. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 1
 15. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 16. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
  Artikel: 1
 17. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 18. Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19
  Artikel: 1
 19. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 1.1
 20. Verordening op de beroepsprofielen
  Artikel: 7
 21. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.1, 6.13, 6.15, 6.9, 7.1, 17a.12, 17a.14, 18.29, 18.32a
 22. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 33
 23. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 1.1, 3.16b, 5.7, 12.1
 24. Wet studiefinanciering BES
  Artikel: 1.1
 25. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel: 80
Terug naar begin van de pagina