Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.13

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
  Artikel: 4
 2. Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut
  Artikel: 1
 3. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel: 1
 4. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut
  Artikel: 1
 5. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut
  Artikel: 1
 6. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog
  Artikel: 2
 7. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist
  Artikel: 1
 8. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
  Artikel: 2
 9. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
  Artikel: 1
 10. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008
  Artikel: 2
 11. Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
  Artikel: 2
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
  Artikel: 4
 14. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel: 2
 15. Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 2
 16. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 7
 17. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 18. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
  Artikel: 1
 19. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
  Artikel: 1
 20. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist
  Artikel: 1
 21. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
  Artikel: 1
 22. Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen
  Artikelen: 1, 4
 23. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 1.1
 24. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.13, 8.12
 25. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 5.10, 5.21, 5.32, 6.10, 6.14, 6.15, 6.2, 6.9, 7.11, 7.17, 17f.1, 17.3, 17a.3, 17a.4, 18.53, 18.64

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

 1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen 6.1, 7.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 1.7a
Terug naar begin van de pagina