Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Regeling financiën hoger onderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiën hoger onderwijs
  Artikel: 10
 2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 5.3, 5.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikel 19
Terug naar begin van de pagina