Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.18

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 2. Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 9.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 5

 1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen 1.15, 2.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikel 19
Terug naar begin van de pagina