Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.15

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
   Artikel 118t
  2. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
   Artikel 19
Terug naar begin van de pagina