Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.14

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 2. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
   Artikel 118t
  2. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
   Artikel 19
Terug naar begin van de pagina