Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.8

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 2. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 1
 3. Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
  Artikel: 1
 4. Call for proposals Take-off HBO – fase 1: haalbaarheidsstudies – Ronde 3 – Juni 2017 – Regieorgaan SIA
  Tekst: tekst
 5. Handleiding Impuls 2020, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
  Tekst: tekst
 6. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap
  Artikel: 1
 7. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 8. Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen
  Artikel: 1
 9. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 1
 10. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 11. Regeling gegevens studentenenquête
  Artikel: 2
 12. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikelen: 1, 3, 4
 13. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 14. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 15. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 16. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 17. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 18. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 19. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 1
 20. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 21. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 22. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 6.4
 23. Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19
  Artikel: 1
 24. Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikelen: 6.10, 6.11, 6.8, 6.9
 26. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 1.12b, 1.13, 1.19, 1.2, 7.15a, 15.1, 16.16a
 27. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina